บริษัท อีโคคูลประหยัดพลังงาน จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของ IceCOLD เทคโนโลยีสำหรับประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและตู้แช่เย็น
ติดต่อ โทร. 098-2837700 หรือ อีเมล์ save@ecocoolenergy.com
EcoCOOL Saves Energy Co., Ltd. is an authorized distributor in Thailand for IceCOLD energy-saving technology for air conditioning & refrigeration
Call 098-2837700 or E-mail save@ecocoolenergy.com